Think and work out of the box

Profiel

IMC bestaat uit een bundeling van vooruitstrevende business-to-business marketing-pioniers met ruim 25 jaar nationale en internationale ervaring. ‘Game changers’, die u dáádwerkelijk helpen aan nieuwe klanten in nieuwe markten én landen. Hoe? In drie concrete stappen.

1) U geeft aan in welk(e) land(en) u nieuw potentieel zoekt. Daarna helpt IMC u met het aanleggen van de voor ú interessante bedrijven, inclusief de juiste contactpersonen.

2) Met veel gebruikte begrippen zoals kwaliteit, service, ontzorgen, maatwerk, meedenken, flexibel raakt u niemand. Waarmee dan wél? IMC zal uw propositie écht sterk maken via compleet ‘out of the box’ marketingmodellen.

3) Speelt een project of mogelijke opdracht nú … of bv pas over 6 maanden? IMC helpt u met de juiste inventarisatie. Hierdoor verspillen uw sales mensen geen reistijd/kosten en blijft de motivatie optimaal.

Profile

IMC is a group of progressive business-to-business marketing pioneers with more than 25 years of national and international experience. ‘Game changers’, who actually help you to get new customers in new markets and countries. How? By taking three concrete steps.

1) You indicate the country(ies) in which you are seeking new potential. IMC then helps you to find the companies that might interest you, including the names of the right contacts.

2) You will impress no one using frequently used terms such as quality, service, worry-free, customised, involvement and flexible. But what can you do?
IMC will reinforce your proposition using completely ‘out-of-the-box’ marketing models.

3) Will a possible project take place now ... or only in 6 months’ time? IMC helps you make the correct inventory. This ensures that your sales staff will not waste time or money and their motivation will remain high.

Contact

Nodig IMC een uurtje uit. Dan begrijpt u waarom de resultaten zo hoog zijn. Dan ziet u hoé een sterke propositie wordt ontwikkeld. En hoort u wáárom IMC mee-investeert in úw belang.

Bel +31(0)88 50 14 200 of stuur een mail naar: info@industrialmarketing.com

Dank voor uw interesse.

Industrial Marketing Company BV

Joop Geesinkweg 127
1114 AB Amsterdam

+31(0)88 50 14 200
info@industrialmarketing.com
www.industrialmarketing.com

Trade Register: 660 286 47
BTW/VAT nr: 856 364 502 B01
IBAN: NL71 INGB 0007 2878 07

Contact

Invite IMC to visit. Then you will understand why the results are so high. Then you will see how a strong proposition is developed. And you will hear why IMC will invest in your interest.

Phone +31(0)88 50 14 200 or send an email to: info@industrialmarketing.com

Thank you for your interest.

Industrial Marketing Company BV

Joop Geesinkweg 127
1114 AB Amsterdam
The Netherlands

+31(0)88 50 14 200
info@industrialmarketing.com
www.industrialmarketing.com

Trade Register: 660 286 47
BTW/VAT nr: 856 364 502 B01
IBAN: NL71 INGB 0007 2878 07